Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Wijkkontakt

Wijkkontakt is een contact-en informatieblad, verzorgd door Wijkvereniging West - End. Dit blad bevat informatie over wijkaangelegenheden in de ruimste zin van het woord.

Iedereen in Leerdam-West mag een kopie insturen. Plaatsing geschiedt na goedkeuring door het bestuur.

 

De redactie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de artikelen.

 

Verschijningsdata:

 

Wijkkontakt verschijnt 4 maal per jaar, in de week voorafgaande aan de maanden  maart, mei, september en november.

 

Inleveren Kopje: Uiterlijk op de 15e van de maand februari, april, augustus, en oktober.

De kopje kunt u kwijt in de brievenbus of dinsdagmiddag op kantoor in het wijkgebouw of mailen naar:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. t.a.v. mevr.H.F.de Pender.

Voor administratieve handelingen,informatie over de vereniging, enz kunt u terecht bij de voorzitter of bij het secretariaat.

 

Vrijwilligers Gevraagd

Ik geef mij op om te helpen bij:

q Helpen tijdens een bingoavond of als bingo draaier/ster.

q Organiseren van leuke activiteiten voor jeugd en Volwassenen.

q Ondersteuning in welke vorm dan ook

Ophalen oud papier 1 keer in de maand op zaterdagochtend.

Naam :

Adres :

Telefoonnummer :

In te leveren bij: wijkvereniging West-End P.M. van gentstraat 20 te Leerdam.  Of bij 1 van de bestuursleden:


Lenie de Pender Lingestraat 65.       Voorzitter

Dave Manuputty  Spartaveld 21        Vice Voorzitter

1e secretaris  Vacant waarnemend voorzitter

2e secretaris vacant

Jan de Jong  Hyacintstraat 11 , 1e Penningmeester

2e Penningmeester Vacant

Ton Kelder Jasmijnstraat 34, Algemeen Adjunct

 

 

 

Of per E-mail t.a.v. de voorzitter Mw.H.F.de Pender  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.